සිංහල ගීත

Digu Daasa(romesh sugathapala.)

                                                                                             
Teri Meri(sinhala version)

Me Asdiha Balan(shihan mihiranga)

Oba Tharam(Theekshana Anuradha)
Kalpa Kaalayak Pura(sanka dineth)